Giải bài 2 Trang 11 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 2 Trang 11 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 1: Chuyển động cơ.

Đề bài 2 Trang 11 SGK Vật lý lớp 10:

Nêu cách xác định vị trí của một ô tô trên quốc lộ.

Lời giải câu 2 Trang 11 SGK Vật lý lớp 10:

Ta chọn một điểm là vật mốc (ví dụ như cột cây số). Đo khoảng cách từ cột mốc đến chiếc ô tô trên quốc lộ. Từ đó, ta xác định được vị trí của ô tô.

(BAIVIET.COM)