Giải bài 2 Trang 11 SGK toán lớp 5

Giải bài 2 Trang 11 SGK Toán lớp 5, phần bài tập Ôn tập: phép nhân và phép chia hai phân số.

Đề bài 2 Trang 11 SGK toán lớp 5: 

Tính:

Giai bai 2 Trang 11 SGK toan lop 5 - De bai

Lời giải câu 2 Trang 11 SGK toán lớp 5:

Giai bai 2 Trang 11 SGK toan lop 5 - Loi giai 1

Giai bai 2 Trang 11 SGK toan lop 5 - Loi giai 2

(BAIVIET.COM)