Giải bài 2 Trang 11 SGK Lịch sử lớp 10

Giải bài 2 Trang 11 SGK Lịch sử lớp 10, phần bài tập Bài 2: Xã hội nguyên thủy.

Đề bài 2 Trang 11 SGK Lịch sử 10:

Tư hữu xuất hiện đã dẫn tới sự thay đổi trong xã hội nguyên thủy như thế nào?

Lời giải câu 2 Trang 11 SGK Lịch sử lớp 10:

Tư hữu xuất hiện dẫn tới sự thay đổi lớn trong xã hội nguyên thủy:

– Quan hệ cộng đồng bị phá vỡ

– Quan hệ gia đình cũng thay đổi theo, gia đình phụ hệ thay gia đình mẫu hệ.

– Thúc đẩy thêm sự phân biệt giàu – nghèo

– Xã hội thị tộc, bộ lạc bị phá vỡ, con người đứng trước ngưỡng cửa của thời đại có giai cấp có nhà nước.

(BAIVIET.COM)