Giải bài 2 Trang 109 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 2 Trang 109 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 33: Cấu tạo trong của cá chép.

Đề bài 2 Trang 109 SGK Sinh học 7:

Hãy tìm hiểu và giải thích hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm ở hình 33.4 và hãy thử đặt tên cho thí nghiệm.

Giai bai 2 Trang 109 SGK Sinh hoc lop 7

Lời giải câu 2 Trang 109 SGK Sinh học lớp 7:

Giải thích hiện tượng xảy ra ở bình A và B (hình 33.4):

– Ở bình A khi cá ngoi lên, thể tích cá tăng do bóng hơi to ra làm mực nước trong bình A dâng lên độ cao h1.

– Ở bình B khi cá lặn xuống đáy, thể tích cá giảm do bóng hơi xẹp lại làm mực nước trong bình B hạ xuống độ cao h2.

Tên thí nghiệm: tác dụng của bóng hơi.

BAIVIET.COM