Giải bài 2 Trang 109 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 2 Trang 109 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 33: Hạt và các bộ phận của hạt.

Đề bài 2 Trang 109 SGK Sinh học 6:

Vì sao người ta chỉ giữ lại làm giống các hạt to, chắc, mẩy, không bị sứt sẹo và không bị sâu bệnh ?

Lời giải câu 2 Trang 109 SGK Sinh học lớp 6:

Người ta chỉ giữ lại làm giống các hạt to, chắc, mẩy, không bị sứt sẹo và không bị sâu bệnh vì: các hạt này có lượng chất dinh dưỡng cho phôi nhiều, phôi mầm khỏe mạnh, không có mầm bệnh xâm nhập nên sẽ có hiệu suất nảy mầm cao, cây con khỏe mạnh, phát triển tốt và đồng đều.

BAIVIET.COM