Giải bài 2 Trang 109 SGK Lịch sử lớp 7

Giải bài 2 Trang 109 SGK Lịch sử lớp 7, phần bài tập Bài 22: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (Thế kỉ XVI – XVIII) – Phần 2.

Đề bài 2 Trang 109 SGK Lịch sử 7:

Em có nhận xét gì về tình hình chính trị, xã hội nước ta ở các thế kỉ XVI – XVII ?

Lời giải câu 2 Trang 109 SGK Lịch sử lớp 7:

Tình hình chính trị, xã hội nước ta ở các thế kỉ XVI – XVII vô cùng hỗn loạn:

– Đất nước mất ổn định, rối ren, chính quyền phong kiến trung ương suy yếu, quan lại nhũng nhiễu “chia bè kéo cánh”, tranh giành quyền lực. Mâu thuẫn xã hội phát triển sâu sắc dẫn đến bùng nổ nhiều cuộc khởi nghĩa của nhân dân.

– Chiến tranh liên miên, tàn khốc giữa các phe phái, các tập đoàn phong kiến liên tục diễn ra, đã để lại những hậu quả nghiêm trọng: nhân dân đói khổ, đất nước bị chia cắt. Kéo dài đến cuối thế kỉ XVIII, gây ra bao đau thương cho dân tộc và tổn hại cho sự phát triển của đất nước.

(BAIVIET.COM)