Giải bài 2 Trang 109 SGK Hóa học lớp 8

Giải bài 2 Trang 109 SGK Hóa học lớp 8, phần bài tập Bài 31: Tính chất – Ứng dụng của hiđro.

Đề bài 2 Trang 109 SGK Hóa học lớp 8:

Hãy kể những ứng dụng của hiđro mà em biết.

Lời giải câu 2 Trang 109 SGK Hóa học lớp 8:

Dùng làm nhiên liệu cho động cơ tên lửa, có thể làm nhiên liệu cho động cơ ô tô thay cho xăng, dùng trong đèn xì oxi – hidro để hàn cắt kim loại. Đó là vì khí hiđro cháy, sinh ra một lượng nhiệt lớn hơn nhiều lần so với cùng lượng nhiên liệu khác.

Là nguồn nhiên liệu trong sản xuất amoniac, axit và nhiều hợp chất hữu cơ.

Dùng làm chất khử để điều chế một số kim loại từ oxit của chúng.

Hiđro được dùng để bơm vào khinh khí cầu, bóng thám không vì là khí nhẹ nhất.

(BAIVIET.COM)