Giải bài 2 Trang 108 SGK Công nghệ lớp 6

Giải bài 2 Trang 108 SGK Công nghệ lớp 6, phần bài tập Bài 21: Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình.

Đề bài 2 Trang 108 SGK Công nghệ 6:

Tại sao phải cân bằng chất dinh dưỡng trong bữa ăn ?

Lời giải câu 2 Trang 108 SGK Công nghệ lớp 6:

Phải cân bằng chất dinh dưỡng trong bữa ăn để đảm bảo tốt cho sức khỏe các thành viên trong gia đình.

(BAIVIET.COM)