Giải bài 2 Trang 107 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 2 Trang 107 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 32: Các loại quả.

Đề bài 2 Trang 107 SGK Sinh học 6:

 Quả mọng khác với quả hạch ở điểm nào ? Hãy kể tên ba loại quả mọng và ba loại quả hạch có ở địa phương của em.

Lời giải câu 2 Trang 107 SGK Sinh học lớp 6:

+ Điểm khác của quả mọng với quả hạch: quả mọng có phần thịt quả rất dày và mọng nước; quả hạch có phần hạch rất cứng chứa hạt bên trong.

+ Ví dụ:

– Quả mọng: quả chanh, quả hồng, quả đu đủ, quả cà chua,…

– Quả hạch: quả nhót, quả mơ, quả đào, quả táo…

BAIVIET.COM