Giải bài 2 Trang 107 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 2 Trang 107 SGK Công nghệ lớp 12, phần bài tập Bài 26: Động cơ không đồng bộ ba pha.

Đề bài 2 Trang 107 SGK Công nghệ 12:

Trình bày các cách đấu dây quấn stato của động cơ không đồng bộ ba pha.

Lời giải câu 2 Trang 107 SGK Công nghệ lớp 12:

Có hai kiểu :

+ Kiểu rôto lồng sóc

+Kiểu roto dây quấn

(BAIVIET.COM)