Giải bài 2 Trang 106 SGK Vật lý lớp 11

Giải bài 2 Trang 106 SGK Vật lý lớp 11, phần bài tập Bài 17: Dòng điện trong chất bán dẫn.

Đề bài 2 Trang 106 SGK Vật lý lớp 11:

Điểm khác nhau chính giữa nguyên tử đôno và axepto đối với silic là gì?

Lời giải câu 2 Trang 106 SGK Vật lý lớp 11:

Giai bai 2 Trang 106 SGK Vat ly lop 11 - Loi giai

(BAIVIET.COM)