Giải bài 2 Trang 106 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 2 Trang 106 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 33: Thân nhiệt.

Đề bài 2 Trang 106 SGK Sinh học 8:

Hãy giải thích các câu:

– “Trời nóng chóng khát, trời rét chóng đói”.

– “Rét run cầm cập”.

Lời giải câu hỏi 2 Trang 106 SGK Sinh học lớp 8:

– Khi trời nóng, nhiệt độ môi trường tăng cao, độ ẩm không khí thấp, cơ thể thực hiện cơ chế tiết nhiều mồ hôi, làm giảm nhiệt của cơ thể. Điều đó giải thích vì sao: Trời nóng chóng khát.

– Khi trời rét, cơ thể tăng cường quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng để tăng sinh nhiệt cho cơ thể. Điều đó giải thích vì sao: Trời rét chóng đói.

– Khi trời quá lạnh, các cơ co dãn liên tục gây phản xạ run để tăng sinh nhiệt.

BAIVIET.COM