Giải bài 2 Trang 105 SGK Địa lí lớp 9

Giải bài 2 Trang 105 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi và bài tập Bài 28: Vùng Tây Nguyên.

Đề bài 2 Trang 105 SGK Địa lí 9:

Hãy nêu đặc điểm phân bố dân cư của Tây Nguyên.

Lời giải câu 2 Trang 105 SGK Địa lí lớp 9:

Dân cư của Tây Nguyên phân bố không đều. Các đô thị, ven trục đường giao thông có mật độ dân số cao hơn các vùng khác.

BAIVIET.COM