Giải bài 2 Trang 104 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 2 Trang 104 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 35: Ưu thế lai.

Đề bài 2 Trang 104 SGK Sinh học 9:

Trong chọn giống cây trồng, người ta đã dùng phương pháp gì để tạo ưu thế lai? Phương pháp nào được dùng phổ biến nhất, tại sao?

Lời giải câu 2 Trang 104 SGK Sinh học lớp 9:

– Trong chọn giống cây trồng, người ta dùng phương pháp lai khác dòng và lai khác thứ để tạo ưu thê lai.

– Phương pháp lai dòng: tạo ra hai dòng tự thụ phấn rồi cho chúng giao phấn với nhau được dùng phổ biến vì phương pháp này dễ thực hiện đã tạo ra nhiều giống cây trồng cho năng suất cao hơn so với các giống cây thuần tốt nhất.

– Phương pháp lai khác thứ: là những tổ hợp lai giữa hai thứ hoặc tổng hợp nhiều thứ của cùng một loài để tạo ưu thế lai và giống mới.

(BAIVIET.COM)