Giải bài 2 Trang 104 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 2 Trang 104 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 32: Chuyển hóa.

Đề bài 2 Trang 104 SGK Sinh học 8:

Vì sao nói chuyển hóa vật chất và năng lượng là đặc trưng cơ bản của sự sống ?

Lời giải câu hỏi 2 Trang 104 SGK Sinh học lớp 8:

Mọi hoạt động sống của cơ thể đều cần năng lượng, năng lượng được giải phóng từ quá trình chuyển hóa. Nếu không có chuyển hóa thì không có hoạt động sống.

BAIVIET.COM