Giải bài 2 Trang 104 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 2 Trang 104 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 31: Cá chép.

Đề bài 2 Trang 104 SGK Sinh học 7:

Trình bày cấu tạo ngoài của cá chép thích nghi với đời sống ở nước.

Lời giải câu 2 Trang 104 SGK Sinh học lớp 7:

Cấu tạo ngoài của cá chép thích nghi với đời sống ở nước:

– Thân cá chép hình thoi dẹp bên: chống lại lực cản của nước

– Mắt không có mi mắt: mắt luôn mở quan sát trong nước.

– Thân phủ vảy xương tì lên nhau như ngói lợp; bên ngoài vảy có một lớp da mỏng, có tuyến tiết chất nhày: chống lại lực cản của nước, bơi lội nhanh, linh hoạt.

– Vây có những tia vây được căng bởi da mỏng, khớp động với thân: bơi và vận động linh hoạt.

BAIVIET.COM