Giải bài 2 Trang 104 SGK Sinh học lớp 11

Giải bài 2 Trang 104 SGK Sinh học lớp 11, phần bài tập Bài 24: Ứng động.

Đề bài 2 Trang 104 SGK Sinh học 11:

Cơ quan nào của hoa có ứng động sinh trưởng?

Lời giải câu 2 Trang 104 SGK Sinh học lớp 11:

Cơ quan của hoa có ứng động sinh trưởng là cánh hoa.

(BAIVIET.COM)