Giải bài 2 Trang 104 SGK Địa lí lớp 7

Giải bài 2 Trang 104 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 32: Các khu vực châu Phi.

Đề bài 2 Trang 104 SGK Địa lí 7:

Nêu sự khác biệt về kinh tế giữa khu vực Bắc Phi và khu vực Trung Phi.

Lời giải câu 2 Trang 104 SGK Địa lí lớp 7:

– Các nước Bắc Phi ven Địa Trung Hải trồng lúa mì, ôliu, cây ăn quả cận nhiệt đới, các nước phía nam Xa-ha-ra trồng lạc, ngô, bông,… Các ngành công nghiệp chính là khai khoáng và khai thác dầu mỏ.

– Các nước Trung Phi trồng trọt và chăn nuôi theo lối cổ truyền, khai thác lâm sản và khoáng sản, trồng cây công nghiệp xuất khẩu.

(BAIVIET.COM)