Giải bài 2 Trang 103 SGK Vật lý lớp 8 (phần Trả lời câu hỏi)

Giải bài 2 Trang 103 SGK Vật lý lớp 8, phần Trả lời câu hỏi Bài 29: Câu hỏi và bài tập Tổng kết Chương 2: Nhiệt học.

Đề bài 2 Trang 103 SGK Vật lý lớp 8:

Tại sao một vật không phải lúc nào cũng có cơ năng nhưng lúc nào cũng có nhiệt năng ?

Lời giải câu 2 Trang 103 SGK Vật lý lớp 8:

Vì các phân tử, nguyên tử cấu tạo nên vật luôn chuyển động hỗn độn không ngừng nên vật luôn có nhiệt năng.

BAIVIET.COM