Giải bài 2 Trang 103 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 2 Trang 103 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 18: Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Momen lực.

Đề bài 2 Trang 103 SGK Vật lý lớp 10:

Phát biểu điều kiện cân bằng của một vật có trục quay cố định (hay quy tắc momen lực).

Lời giải câu 2 Trang 103 SGK Vật lý lớp 10:

Muốn vật có trục quay cố đinh không quay thì tổng các momen lực có xu hướng là cho vật quay theo chiều kim đồng hồ phải bằng tổng các momen lực có xu hướng làm cho vạt quay theo chiều ngược kim đồng hồ.

(BAIVIET.COM)