Giải bài 2 Trang 103 SGK Toán lớp 3

Giải bài 2 Trang 103 SGK toán lớp 3, phần bài tập Luyện tập (Trang 103 SGK toán lớp 3).

Đề bài 2 Trang 103 SGK Toán lớp 3:

Tính nhẩm (theo mẫu) :

Mẫu: 6000 + 500 = 6500

2000 + 400 =

300 + 4000 =

7000 + 800 =

9000 + 900 =

600 + 5000 =

Lời giải câu 2 Trang 103 SGK Toán lớp 3:

2000 + 400 = 2400 ;

300 + 4000 = 4300 ;

7000 + 800 = 7800 ;

9000 + 900 = 9900 ;

600 + 5000 = 5600.

(BAIVIET.COM)