Giải bài 2 Trang 103 SGK Lịch sử lớp 7

Giải bài 2 Trang 103 SGK Lịch sử lớp 7, phần bài tập Bài 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428 – 1527) – Phần 4.

Đề bài 2 Trang 103 SGK Lịch sử 7:

Em biết gì về vua Lê Thánh Tông.

Lời giải câu 2 Trang 103 SGK Lịch sử lớp 7:

Vua Lê Thánh Tông (1442 – 1497):

– Là một vị vua anh minh, tài năng, suất sắc trên nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị, quân sự. Ông còn là một nhà văn lớn, nổi tiếng của dân tộc ở thế kỉ XV.

– Là người sáng lập ra Hội Tao đàn và nhiều tác phẩm văn học chữ Nôm, chữ Hán có giá trị cao.

– Là một vị vua hết mực thương dân, chăm lo cho đời sống nhân dân. Quan tâm phát triển nông nghiệp, công thương nghiệp và văn hóa, giáo dục.

(BAIVIET.COM)