Giải bài 2 Trang 103 SGK Địa lí lớp 8

Giải bài 2 Trang 103 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 28: Đặc điểm địa hình Việt Nam.

Đề bài 2 Trang 103 SGK Địa lí 8:

Địa hình nước ta hình thành và biến đổi do những nhân tố chủ yếu nào?

Lời giải câu 2 Trang 103 SGK Địa lí lớp 8:

Địa hình nước ta hình thành và biến đổi chủ yếu do các nhân tố:

– Hoạt đông kiến tạo.

– Ngoại lực, nhất là trong điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa.

– Hoạt động của con người

BAIVIET.COM