Giải bài 2 Trang 102 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài 2 Trang 102 SGK Vật lý lớp 8, phần Bài tập trắc nghiệm Vận dụng Bài 29: Câu hỏi và bài tập Tổng kết Chương 2: Nhiệt học.

Đề bài 2 Trang 102 SGK Vật lý lớp 8:

Trong các câu viết về nhiệt năng sau đây, câu nào không đúng ?

A. Nhiệt năng là một dạng năng lượng.

B. Nhiệt năng của vật là nhiệt lượng vật thu vào hoặc tỏa ra.

C. Nhiệt năng của vật là tổng động năng của các phân tử cấu nên vật.

D. Nhiệt năng của vật càng lớn khi nhiệt độ của vật càng cao.

Lời giải câu 2 Trang 102 SGK Vật lý lớp 8:

Chọn đáp án B.

(BAIVIET.COM)