Giải bài 2 Trang 102 SGK Toán lớp 4

Giải bài 2 Trang 102 SGK toán lớp 4, phần bài tập Hình bình hành.

Đề bài 2 Trang 102 SGK Toán lớp 4:

Giai bai 2 Trang 102 SGK Toan lop 4 - De bai

Lời giải câu 2 Trang 102 SGK Toán lớp 4:

Hình bình hành MNPQ có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau, đó là MN và QP; MQ và NP.

(BAIVIET.COM)