Giải bài 2 Trang 102 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 2 Trang 102 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 23: Ôn tập phần di truyền học.

Đề bài 2 Trang 102 SGK Sinh học 12:

Tại sao trong quá trình nhân đôi, mỗi mạch của phân tử ADN lại được tổng hợp theo một cách khác nhau?

Lời giải câu 2 Trang 102 SGK Sinh học lớp 12

Do cấu trúc phân tử ADN có 2 mạch pôlinuclêôtit đối song song 3′ ← 5′, 5′ → 3′, enzim pôlimeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 5′ → 3′.

Nên mỗi mạch của phân tử ADN được tổng hợp theo một cách khác nhau (mạch khuân chiều 3’ → 5’ được tổng hợp liên tục, còn mạch khuân 5’ → 3’ được tổng hợp ngắt quãng tạo các đoạn Okazaki).

BAIVIET.COM