Giải bài 2 Trang 101 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài 2 Trang 101 SGK Vật lý lớp 8, phần câu hỏi Ôn tập Bài 29: Câu hỏi và bài tập Tổng kết Chương 2: Nhiệt học.

Đề bài 2 Trang 101 SGK Vật lý lớp 8:

Nêu hai đặc điểm của nguyên tử và phân tử cấu tạo nên các chất đã học trong chương này.

Lời giải câu 2 Trang 101 SGK Vật lý lớp 8:

– Các nguyên tử, phân tử chuyển động không ngừng.

– Giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách.

(BAIVIET.COM)