Giải bài 2 Trang 101 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 2 Trang 101 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 34: Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần.

Đề bài 2 Trang 101 SGK Sinh học 9:

Trong chọn giống, người ta dùng hai phương pháp tự thụ phấn bắt buộc và giao phối gần nhằm mục đích gì?

Lời giải câu 2 Trang 101 SGK Sinh học lớp 9:

Trong chọn giống, người ta dùng hai phương pháp này để củng cố và giữ tính ổn định của một số tính trạng mong muốn, tạo dòng thuần có các cặp gen đồng hợp thuận lợi cho sự đánh giá kiểu gen, phát hiện các gen xấu loại bỏ ra khỏi cơ thể.

(BAIVIET.COM)