Giải bài 2 Trang 101 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 2 Trang 101 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 31: Trao đổi chất.

Đề bài 2 Trang 101 SGK Sinh học 8:

Hệ tuần hoàn có vai trò gì trong sự trao đổi chất ở tế bào.

Lời giải câu hỏi 2 Trang 101 SGK Sinh học lớp 8:

Hệ tuần hoàn vận chuyển chất dinh dưỡng, ôxy, cacbon điôxit, hormon, tế bào máu ra và vào các tế bào trong cơ thể để nuôi dưỡng nó và giúp chống lại bệnh tật, ổn định nhiệt độ cơ thể và độ pH, và để duy trì cân bằng nội môi.

BAIVIET.COM