Giải bài 2 Trang 101 SGK Sinh học lớp 11

Giải bài 2 Trang 101 SGK Sinh học lớp 11, phần bài tập Bài 23: Hướng động.

Đề bài 2 Trang 101 SGK Sinh học 11:

Các tua quấn ở các cây mướp, bầu, bí… là kiểu hướng động gì?

Lời giải câu 2 Trang 101 SGK Sinh học lớp 11:

Kiểu hướng động của các tua quấn ở cây mướp, bầu, bí… là hướng tiếp xúc. Tua quấn là lá biến dạng, chúng vươn thẳng đến giá thể. Sự tiếp xúc với giá thể làm kích thích sự kéo dài của các tế bào tại phía không tiếp xúc với giá thể của tua, làm cho tua quấn quanh giá thể.

(BAIVIET.COM)