Giải bài 2 Trang 101 SGK Lịch sử lớp 7

Giải bài 2 Trang 101 SGK Lịch sử lớp 7, phần bài tập Bài 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428 – 1527) – Phần 3.

Đề bài 2 Trang 101 SGK Lịch sử 7:

Vì sao quốc gia Đại Việt lại đạt được thành tựu nói trên ?

Lời giải câu 2 Trang 101 SGK Lịch sử lớp 7:

Quốc gia Đại Việt thời Lê sơ đạt được nhiều thành tựu về văn hóa, giáo dục do:

– Những chính sách, biện pháp quan tâm tích cực của Nhà nước đã khuyến khích, tạo điều kiện cho văn hóa, giáo dục phát triển.

– Nhân dân ta có truyền thống thông minh, hiếu học.

– Kinh tế phát triển, đất nước thái bình tạo điều kiện cho văn học và giáo dục phát triển mạnh mẽ.

(BAIVIET.COM)