Giải bài 2 Trang 100 SGK Hóa học lớp 8

Giải bài 2 Trang 100 SGK Hóa học lớp 8, phần bài tập Bài 29: Bài luyện tập 5.

Đề bài 2 Trang 100 SGK Hóa học lớp 8:

Những biện pháp phải thực hiện để đập tắt sự cháy? Tại sao thực hiện được các biện pháp ấy thì sẽ dập tắt được sự cháy?

Lời giải câu 2 Trang 100 SGK Hóa học lớp 8:

Biện pháp dập tắt sự cháy :

+ Hạ nhiệt độ của chất cháy xuống dưới nhiệt độ cháy ;

+ Cách li chất cháy với oxi

Khi thực hiện được các biện pháp trên sẽ dập tắt được sự cháy vì khi đó điều kiện để sự cháy diễn ra đã không còn và dĩ nhiên sự cháy không thể tiếp tục được nữa.

(BAIVIET.COM)