Giải bài 2 Trang 100 SGK Địa lí lớp 9

Giải bài 2 Trang 100 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi và bài tập Bài 27: Thực hành: Kinh tế biển Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ.

Đề bài 2 Trang 100 SGK Địa lí 9:

Căn cứ vào bảng số liệu sau:

giai bai 2 trang 100 sgk dia li lop 9 - de bai

– So sánh sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác của hai vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ?

– Vì sao có sự chênh lệch về sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác giữa hai vùng?

Lời giải câu 2 Trang 100 SGK Địa lí lớp 9:

– So sánh sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác của hai vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ.

  • Sản lượng thủy sản nuôi trồng của vùng Bắc Trung Bộ lớn hơn duyên hải Nam Trung Bộ.
  • Sản lượng thủy sản khai thác của vùng Bắc Trung Bộ nhỏ hơn duyên hải Nam Trung Bộ.

– Giải thích: Vùng Bắc Trung Bộ có nhiều vũng, vịnh, đầm phá, bãi triều và mặt nước nuôi thủy sản.

  • Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ có nguồn hải sản rất phong phú, người dân có truyền thống đánh bắt thủy sản.

BAIVIET.COM