Giải bài 2 Trang 10 SGK Vật lý lớp 11

Giải bài 2 Trang 10 SGK Vật lý lớp 11, phần bài tập Bài 1: Điện tích. Định luật Cu-lông.

Đề bài 2 Trang 10 SGK Vật lý lớp 11:

Phát biểu định luật Cu-lông.

Lời giải câu 2 Trang 10 SGK Vật lý lớp 11:

“Lực tương tác giữa hai điện tích điểm có phương trùng với đường thẳng nối hai điện tích điểm, có độ lớn tỉ lệ thuận với tích độ lớn của hai điện tích và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.”

(BAIVIET.COM)