Giải bài 2 Trang 10 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 2 Trang 10 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 2: Lai một cặp tính trạng.

Đề bài 2 Trang 10 SGK Sinh học 9:

Phát biểu nội dung của quy luật phân li.

Lời giải câu 2 Trang 10 SGK Sinh học lớp 9:

– Nội dung của quy luật phân li là: “Trong quá trình phát sinh giao tử, mỗi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyền phân li về một giao tử và giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng của P”.

(BAIVIET.COM)