Giải bài 2 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 6

Giải bài 2 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 6, phần bài tập Bài 1: Các loại vải thường dùng trong may mặc.

Đề bài 2 Trang 10 SGK Công nghệ 6:

Vì sao vải sợi pha được sử dụng phổ biến trong may mặc hiện nay ?

Lời giải câu 2 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 6:

Vải sợi pha được sử dụng phổ biến trong may mặc hiện nay vì nó thường có những ưu điểm của các loại sợi thành phần.

(BAIVIET.COM)