Giải bài 2 phần bài tập và thực hành 3 trang 48 SGK Tin học lớp 12

Giải bài 2 Trang 48 SGK Tin học lớp 12, phần bài tập và thực hành 3: Thao tác trên bảng

Đề bài 2 Trang 48 SGK Tin học lớp 12:

a) Hiển thị các học sinh nam trong lớp.

b) Lọc ra danh sách các bạn chưa là đoàn viên.

c) Tìm các học sinh có điểm ba môn Toán, Lí, Hóa đều trên 8.

Lời giải bài 2 Trang 48 SGK Tin học lớp 12:

– Để thực hiện thao tác lọc ta làm như sau:

giai-bai-2-trang-48-sgk-tin-hoc-lop-12-dap-an

a) Để thực hiện lọc các học sinh nam trong lớp ta nhập điều kiện lọc như sau.

Chọn phần giới tính là Nam. Sau đó nhấn nút Toggle Filter để thực hiện lọc.

giai-bai-2-trang-48-sgk-tin-hoc-lop-12-dap-an-1

Kết quả:

giai-bai-2-trang-48-sgk-tin-hoc-lop-12-dap-an-2

b) Lọc ra danh sách các bạn chưa là đoàn viên.

Chọn điều kiện để lọc như hình.

giai-bai-2-trang-48-sgk-tin-hoc-lop-12-dap-an-6

Kết quả:

giai-bai-2-trang-48-sgk-tin-hoc-lop-12-dap-an-3
c) Tìm các học sinh có điểm ba môn Toán, Lí, Hóa đều trên 8.

Thực hiện nhập điều kiện lọc như sau.

giai-bai-2-trang-48-sgk-tin-hoc-lop-12-dap-an-4

Kết quả:

giai-bai-2-trang-48-sgk-tin-hoc-lop-12-dap-an-5

BAIVIET.COM