Giải bài 2 phần bài tập và thực hành 1 trang 21 SGK Tin học lớp 12

Giải bài 2 Trang 21 SGK Tin học lớp 12, phần bài tập và thực hành 1: Tìm hiểu hệ cơ sở dữ liệu

Đề bài 2 Trang 21 SGK Tin học lớp 12:

Kể tên các hoạt động chính của thư viện.

Lời giải bài 2 Trang 21 SGK Tin học lớp 12:

– Mua và nhập sách, thanh lí sách.

– Cho mượn sách.

– Cấp thẻ thư viện cho bạn đọc

– Xử lí vi phạm.

BAIVIET.COM