Giải bài 2 Luyện tập Trang 96 SGK Toán lớp 4

Giải bài 2 Luyện tập Trang 96 SGK toán lớp 4, phần bài tập Luyện tập (Trang 96 SGK toán lớp 4).

Đề bài 2 Luyện tập Trang 96 SGK Toán lớp 4:

a) Hãy viết ba số có ba chữ số và chia hết cho 2.

b) Hãy viết ba số có ba chữ số và chia hết cho 5.

Lời giải câu 2 Luyện tập Trang 96 SGK Toán lớp 4:

a) 326; 572; 680 ;

b) 350 ; 705 ; 860.

(BAIVIET.COM)