Giải bài 2 Luyện tập Trang 151 SGK Toán lớp 4 (Tiếp theo)

Giải bài 2 Luyện tập Trang 151 SGK toán lớp 4, phần bài tập Luyện tập (Trang 151 SGK toán lớp 4 – Tiếp theo).

Đề bài 2 Luyện tập Trang 151 SGK Toán lớp 4:

Số thứ hai hơn số thứ nhất là 60. Nếu số thứ nhất gấp lên 5 lần thì được số thứ hai. Tìm hai số đó.

Lời giải câu 2 Luyện tập Trang 151 SGK Toán lớp 4:

Giai bai 2 Luyen tap Trang 151 SGK Toan lop 4 Tiep theo  – Loi giai

(BAIVIET.COM)