Giải bài 2 Luyện tập chung Trang 123 SGK Toán lớp 4

Giải bài 2 Luyện tập chung Trang 123 SGK toán lớp 4, phần bài tập Luyện tập chung (Trang 123, 124 SGK toán lớp 4).

Đề bài 2 Luyện tập chung Trang 123 SGK Toán lớp 4:

Một lớp học có 14 học sinh trai và 17 học sinh gái.

a) Viết phân số chỉ phần học sinh trai trong số học sinh của cả lớp học đó.

b) Viết phân số chỉ phần học sinh gái trong số học sinh của cả lớp học đó.

Lời giải câu 2 Luyện tập chung Trang 123 SGK Toán lớp 4:

Giai bai 2 Luyen tap chung Trang 123 SGK Toan lop 4 – Loi giai

(BAIVIET.COM)