Giải bài 19 Trang 73 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 19 Trang 73 SGK Toán 6 – Tập 1. phần bài tập Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên.

Đề bài 19 Trang 73 SGK Toán 6 – Tập 1:

Điền dấu “+” hoặc “-” vào chỗ trống để được kết quả đúng:

a) 0 < …2

b) …15 < 0

c) …10 < …6

d) …3 < …9

Lời giải câu 19 Trang 73 SGK Toán 6 – Tập 1:

Giai bai 19 Trang 73 SGK Toan 6 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)