Giải bài 19 Trang 110 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 19 Trang 110 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Bài 4: Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn.

Đề bài 19 Trang 110 SGK Toán 9 – Tập 1:

Cho đường thẳng xy. Tâm của các đường tròn có bán kính 1cm và tiếp xúc với đường thẳng xy nằm trên đường nào?

Lời giải câu 19 Trang 110 SGK Toán 9 – Tập 1:

giai bai 19 trang 110 sgk toan lop 9 - tap 1 - loi giai

(BAIVIET.COM)