Giải bài 19 Trang 109 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 19 Trang 109 SGK Toán 6 – Tập 1. phần bài tập Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm.

Đề bài 19 Trang 109 SGK Toán 6 – Tập 1:

Vẽ hình 22 vào vở rồi tìm điểm Z trên đường thẳng d1 và điểm T trên đường thẳng d2 sao cho X, Z, T thẳng hàng và Y, Z, T thẳng hàng.

Giai bai 19 Trang 109 SGK Toan 6 – Tap 1 - De bai

Lời giải câu 19 Trang 109 SGK Toán 6 – Tập 1:

Giai bai 19 Trang 109 SGK Toan 6 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)