Giải bài 18 Trang 83 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 18 Trang 83 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Bài 3: Bảng lượng giác.

Đề bài 18 Trang 83 SGK Toán 9 – Tập 1:

Dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi để tìm các tỉ số lượng giác sau (làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư):

a) sin 40º12′ ;             b) cos52º54′

c) tg63º36′ ;             d) cotg25º18′

Lời giải câu 18 Trang 83 SGK Toán 9 – Tập 1:

giai bai 18 trang 83 sgk toan lop 9 - tap 1 - loi giai

(BAIVIET.COM)