Giải bài 18 Trang 52 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 18 Trang 52 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Bài 3: Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0).

Đề bài 18 Trang 52 SGK Toán 9 – Tập 1:

a) Biết rằng với x = 4 thì hàm số y = 3x + b có giá trị là 11. Tìm b. Vẽ đồ thị của hàm số với giá trị B vừa tìm được.

b) Biết rằng đồ thị của hàm số y = ax + 5 đi qua điểm A(-1; 3). Tìm a. Vẽ đồ thị hàm số với giá trị a tìm được.

Lời giải câu 18 Trang 52 SGK Toán 9 – Tập 1:

giai bai 18 trang 52 sgk toan lop 9 - tap 1 - loi giai

(BAIVIET.COM)