Giải bài 18 Trang 13 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 18 Trang 13 SGK toán 6 – tập 1, phần bài tập Bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con.

Đề bài 18 Trang 13 SGK Toán 6 – Tập 1:

Cho A = {0}. Có thể nói A là tập hợp rỗng hay không?

Lời giải câu 18 Trang 13 SGK Toán 6 – Tập 1:

Tập hợp A có một phần tử là phần tử 0. Trong khi tập rỗng là tập không có phần tử nào. Do đó không thể nói rằng A là tập rỗng.

(BAIVIET.COM)