Giải bài 18 Trang 109 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 18 Trang 109 SGK Toán 6 – Tập 1. phần bài tập Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm.

Đề bài 18 Trang 109 SGK Toán 6 – Tập 1:

Lấy bốn điểm M, N, P, Q trong đó có ba điểm M, N, P thẳng hàng và điểm Q nằm ngoài đường thẳng trên. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. Có bao nhiêu đường thẳng (phân biệt). Viết tên các đường thẳng đó.

Lời giải câu 18 Trang 109 SGK Toán 6 – Tập 1:

Giai bai 18 Trang 109 SGK Toan 6 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)