Giải bài 17 Trang 72 SGK Toán Đại số lớp 10

Giải bài 17 Trang 72 SGK toán Đại số lớp 10, phần bài tập Ôn tập chương III: Phương trình. Hệ phương trình.

Đề bài 17 Trang 72 SGK Toán Đại số lớp 10:

Chọn phương án đúng trong bài tập sau:

Giai bai 17 Trang 72 SGK Toan Dai so lop 10 – De bai

Lời giải câu 17 Trang 72 SGK Toán Đại số lớp 10:

Cách giải:

  • Lấy (1) – (3) ta được: 4x – 4z = 12 ⇔ x – z = 3 => x = z + 3
  • Thay x = z + 3 vào (1) được: 3(z + 3) – 2y – z = 7 ⇔ -2y + 2z = -2 ⇔ -y + z = -1 (4)
  • Thay x = z + 3 vào (2) được: -4(z + 3) + 3y – 2z = 15 ⇔ 3y – 6z = 27 ⇔ y – 2z = 9 (5)

Từ (4)(5) ta có hệ:

Giai bai 17 Trang 72 SGK Toan Dai so lop 10 - Loi giai

Giải hệ: y = -7; z = -8 => x = -5.

=> Nghiệm là: (-5; -7; -8) => Chọn phương án D.

(BAIVIET.COM)