Giải bài 17 Trang 51 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 17 Trang 51 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Bài 3: Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0).

Đề bài 17 Trang 51 SGK Toán 9 – Tập 1:

a) Vẽ đồ thị của các hàm số y = x + 1 và y = -x +3 trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) Hai đường thẳng y = x + 1 và y = -x + 3 cắt nhau tại C và cắt trục Ox theo thứ tự A và B. Tìm tọa độ các điểm A, B, C.

c) Tính chu vi và diện tích của tam giác ABC (đơn vị đo trên các trục tọa độ là xentimet)

Lời giải câu 17 Trang 51 SGK Toán 9 – Tập 1:

giai bai 17 trang 51 sgk toan lop 9 - tap 1 - loi giai

(BAIVIET.COM)